Pisma Vassuli Ryden – MP3 – "PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU"

Dodatki:

 

Aby ściągnąć pliki, należy na nazwie kliknąć prawą stroną myszy i wybrać polecenie:

"Zapisz jako..." (Save as...") Następnie otwierać pliki z dysku twardego, a nie w trybie on line w przeglądarce.

Ostatnie dwie cyfry w nazwie oznaczają lata, np. 86 - rok 1986; 03 - rok 2003 itd.


 NAGRANIE DŹWIĘKOWE - TEKST CZYTA LEKTOR


Zeszyt 1

Zeszyt 1a_86
Zeszyt 1b_86
Zeszyt 1c_86

Zeszyt 2

Zeszyt 2a_86
Zeszyt 2b_86
Zeszyt 2c_86

Zeszyt 3

Zeszyt 3a_86
Zeszyt 3b_86
Zeszyt 3c_86

Zeszyt 4

Zeszyt 4a_86
Zeszyt 4b_87
Zeszyt 4c_87


Zeszyt 5-6

Zeszyt 5-6a_86
Zeszyt 5-6b_86
Zeszyt 5-6c_86
Zeszyt 5-6d_87

Zeszyt 7

Zeszyt 7a_87
Zeszyt 7b_87
Zeszyt 7c_87

Zeszyt 7d_87

Zeszyt 8

Zeszyt 8a_87
Zeszyt 8b_87
Zeszyt 8c_87
Zeszyt 8d_87

Zeszyt 9

Zeszyt 9a_87
Zeszyt 9b_87
Zeszyt 9c_87

Zeszyt 10

Zeszyt 10a_87
Zeszyt 10b_87
Zeszyt 10c_87
Zeszyt 10d_87

Zeszyt 11
Zeszyt 11a_87
Zeszyt 11b_87
Zeszyt 11c_87

Zeszyt 12
Zeszyt 12a_87
Zeszyt 12b_87
Zeszyt 12c_87

Zeszyt 13
Zeszyt 13a_87
Zeszyt 13b_87
Zeszyt 13c_87

Zeszyt 14
Zeszyt 14a_87
Zeszyt 14b_87
Zeszyt 14c_87

Zeszyt 15
Zeszyt 15a_87
Zeszyt 15b_87
Zeszyt 15c_87

Zeszyt 16
Zeszyt 16a_87
Zeszyt 16b_87
Zeszyt 16c_87

Zeszyt 17
Zeszyt 17a_87
Zeszyt 17b_87

Zeszyt 18
Zeszyt 18a_87
Zeszyt 18b_87
Zeszyt 18c_87

Zeszyt 19
Zeszyt 19a_87
Zeszyt 19b_87

Zeszyt 20
Zeszyt 20a_88
Zeszyt 20b_88

Zeszyt 21
Zeszyt 21a_88
Zeszyt 21b_88
Zeszyt 21c_88

Zeszyt 22
Zeszyt 22a_88
Zeszyt 22b_88
Zeszyt 22c_88

Zeszyt 22d_88

Zeszyt 23
Zeszyt 23a_88
Zeszyt 23b_88

Zeszyt 23c_88

Zeszyt 24
Zeszyt 24a_88
Zeszyt 24b_88
Zeszyt 24c_88

Zeszyt 25
Zeszyt 25a_88
Zeszyt 25b_88
Zeszyt 25c_88

Zeszyt 26
Zeszyt 26a_88
Zeszyt 26b_88

Zeszyt 26c_88

Zeszyt 27
Zeszyt 27a_88
Zeszyt 27b_88
Zeszyt 27c_88

Zeszyt 27d_88

Zeszyt 28
Zeszyt 28a_88
Zeszyt 28b_88
Zeszyt 28c_88

Zeszyt 28d_88

Zeszyt 29
Zeszyt 29a_88
Zeszyt 29b_88

Zeszyt 29c_88

Zeszyt 29d_88

Zeszyt 30
Zeszyt 30a_88
Zeszyt 30b_88
Zeszyt 30c_88

Zeszyt 30d_88

Zeszyt 31
Zeszyt 31a_89
Zeszyt 31b_89
Zeszyt 31c_89

Zeszyt 31d_89

Zeszyt 32
Zeszyt 32a_89
Zeszyt 32b_89

Zeszyt 32c_89

Zeszyt 32d_89

Zeszyt 33
Zeszyt 33a_89
Zeszyt 33b_89
Zeszyt 33c_89

Zeszyt 33d_89

Zeszyt 34
Zeszyt 34a_89
Zeszyt 34b_89
Zeszyt 34c_89

Zeszyt 34d_89

Zeszyt 35
Zeszyt 35a_89
Zeszyt 35b_89

Zeszyt 35c_89

Zeszyt 35d_89

Zeszyt 36
Zeszyt 36a_89
Zeszyt 36b_89
Zeszyt 36c_89

Zeszyt 36d_89

Zeszyt 36f_89

Zeszyt 37
Zeszyt 37a_89
Zeszyt 37b_89
Zeszyt 37c_89

Zeszyt 37d_89

Zeszyt 38
Zeszyt 38a_89
Zeszyt 38b_89

Zeszyt 38c_89

Zeszyt 38d_89

Zeszyt 38d_89

Zeszyt 39
Zeszyt 39a_89
Zeszyt 396_89
Zeszyt 39c_89

Zeszyt 39d_89

Zeszyt 40
Zeszyt 40a_90
Zeszyt 40b_90
Zeszyt 40c_90

Zeszyt 40d_90

Zeszyt 41
Zeszyt 41a_90
Zeszyt 41b_90

Zeszyt 41c_90

Zeszyt 41d_90

Zeszyt 42
Zeszyt 42a_90
Zeszyt 42b_90
Zeszyt 42c_90

Zeszyt 42d_90

Zeszyt 43
Zeszyt 43a_90
Zeszyt 43b_90
Zeszyt 43c_90

Zeszyt 43d_90

Zeszyt 44
Zeszyt 44a_90
Zeszyt 44b_90

Zeszyt 44c_90

Zeszyt 45
Zeszyt 45a_90
Zeszyt 45b_90
Zeszyt 45c_90

Zeszyt 45d_90

Zeszyt 45e_90

Zeszyt 46
Zeszyt 46a_90
Zeszyt 46b_90
Zeszyt 46c_90

Zeszyt 46d_90

Zeszyt 47
Zeszyt 47a_90
Zeszyt 47b_90

Zeszyt 47c_90

Zeszyt 47d_90

Zeszyt 48
Zeszyt 48a_90
Zeszyt 48b_90
Zeszyt 48c_90

Zeszyt 48d_90

Zeszyt 49
Zeszyt 49a_91
Zeszyt 49b_91
Zeszyt 49c_91

Zeszyt 49d_91

Zeszyt 50
Zeszyt 50a_91
Zeszyt 50b_91

Zeszyt 50c_91

Zeszyt 50d_91

Zeszyt 51
Zeszyt 51a_91
Zeszyt 51b_91
Zeszyt 51c_91

Zeszyt 51d_91

Zeszyt 51e_91

Zeszyt 52
Zeszyt 52a_91
Zeszyt 52b_91
Zeszyt 52c_91

Zeszyt 52d_91

Zeszyt 53
Zeszyt 53a_91
Zeszyt 53b_91

Zeszyt 53c_91

Zeszyt 53d_91

Zeszyt 54
Zeszyt 54a_91
Zeszyt 54b_91
Zeszyt 54c_91

Zeszyt 54d_91

Zeszyt 55
Zeszyt 55a_91
Zeszyt 55b_91
Zeszyt 55c_91

Zeszyt 55d_91

Zeszyt 56
Zeszyt 56a_91
Zeszyt 56b_91

Zeszyt 56c_91

Zeszyt 56d_91

Zeszyt 57
Zeszyt 57a_92
Zeszyt 57b_92
Zeszyt 57c_92

Zeszyt 57d_92

Zeszyt 58
Zeszyt 58a_92
Zeszyt 58b_92
Zeszyt 58c_92

Zeszyt 58d_92

Zeszyt 59
Zeszyt 59a_92
Zeszyt 59b_92

Zeszyt 59c_92

Zeszyt 59d_92

Zeszyt 60
Zeszyt 60a_92
Zeszyt 60b_92
Zeszyt 60c_92

Zeszyt 60d_92

Zeszyt 61
Zeszyt 61a_92
Zeszyt 61b_92
Zeszyt 61c_92

Zeszyt 62
Zeszyt 62a_92
Zeszyt 62b_92

Zeszyt 62c_92

Zeszyt 62d_92

Zeszyt 63
Zeszyt 63a_92
Zeszyt 63b_92
Zeszyt 63c_92

Zeszyt 63d_92

Zeszyt 64
Zeszyt 64a_92
Zeszyt 64b_92
Zeszyt 64c_92

Zeszyt 65
Zeszyt 65a_92
Zeszyt 65b_92

Zeszyt 65c_92

Zeszyt 65d_92

Zeszyt 66
Zeszyt 66a_93
Zeszyt 66b_93
Zeszyt 66c_93

Zeszyt 66d_93

Zeszyt 67
Zeszyt 67a_93
Zeszyt 67b_93
Zeszyt 67c_93

Zeszyt 67d_93

Zeszyt 68
Zeszyt 68a_93
Zeszyt 68b_93

Zeszyt 68c_93

Zeszyt 69
Zeszyt 69a_93
Zeszyt 69b_93
Zeszyt 69c_93

Zeszyt 70
Zeszyt 70a_93
Zeszyt 70b_93
Zeszyt 70c_94

Zeszyt 70d_94

Zeszyt 71
Zeszyt 71a_94
Zeszyt 71b_94

Zeszyt 71c_94

Zeszyt 72
Zeszyt 72a_94
Zeszyt 72b_94
Zeszyt 72c_94

Zeszyt 73
Zeszyt 73a_94
Zeszyt 73b_94
Zeszyt 73c_94

Zeszyt 73d_94

Zeszyt 74
Zeszyt 74a_94
Zeszyt 74b_94

Zeszyt 74c_94

Zeszyt 74d_94

Zeszyt 77
Zeszyt 77a_95
Zeszyt 77b_95

Zeszyt 77c_95

Zeszyt 75
Zeszyt 75a_94
Zeszyt 75b_94
Zeszyt 75c_94

Zeszyt 78
Zeszyt 78a_95
Zeszyt 78b_95

Zeszyt 78c_95

Zeszyt 76
Zeszyt 76a_95
Zeszyt 76b_95
Zeszyt 76c_95

Zeszyt 79
Zeszyt 79a_95
Zeszyt 79b_95

Zeszyt 80

Zeszyt 80a_95
Zeszyt 80b_95
Zeszyt 80c_95

Zeszyt 81

Zeszyt 81a_95
Zeszyt 81b_95
Zeszyt 81c_95

Zeszyt 82

Zeszyt 82a_95
Zeszyt 82b_96
Zeszyt 82c_96

Zeszyt 83

Zeszyt 83a_96
Zeszyt 83b_96
Zeszyt 83c_96

Zeszyt 84

Zeszyt 84a_96
Zeszyt 84b_96
Zeszyt 84c_96

Zeszyt 85

Zeszyt 85a_96
Zeszyt 85b_96
Zeszyt 85c_96

Zeszyt 86

Zeszyt 86a_96
Zeszyt 86b_96

Zeszyt 87

Zeszyt 87a_96
Zeszyt 87b_96

Zeszyt 88

Zeszyt 88a_97
Zeszyt 88b_97

Zeszyt 89

Zeszyt 89a_97
Zeszyt 89b_97

Zeszyt 90

Zeszyt 90a_97
Zeszyt 90b_97

Zeszyt 90b_97

Zeszyt 91

Zeszyt 91a_97
Zeszyt 91b_97

Zeszyt 91c_97

Zeszyt 91d_97

Zeszyt 92

Zeszyt 92a_97
Zeszyt 92b_98

Zeszyt 92c_98

Zeszyt 93

Zeszyt 93a_98
Zeszyt 93b_98

Zeszyt 93b_98

Zeszyt 94

Zeszyt 94a_98
Zeszyt 94b_98

Zeszyt 95

Zeszyt 95a_98
Zeszyt 95b_98

Zeszyt 95c_98

Zeszyt 96

Zeszyt 96a_98
Zeszyt 96b_98

Zeszyt 96b_99

Zeszyt 97

Zeszyt 97a_99
Zeszyt 97b_99

Zeszyt 97b_99

Zeszyt 98

Zeszyt 98a_99
Zeszyt 98b_99

Zeszyt 98c_99

Zeszyt 99

Zeszyt 99a_99
Zeszyt 99b_00

Zeszyt 99b_00

Zeszyt 99b_00

Zeszyt 100

Zeszyt 100a_00
Zeszyt 100b_00

Zeszyt 100b_00

Zeszyt 101

Zeszyt 101a_00
Zeszyt 101b_00

Zeszyt 101c_00

Zeszyt 102

Zeszyt 102a_01
Zeszyt 102b_01

Zeszyt 103

Zeszyt 103a_01
Zeszyt 103b_01

Zeszyt 103b_01

Zeszyt 104

Zeszyt 104a_01
Zeszyt 104b_01
Zeszyt 104c_01

Zeszyt 105

Zeszyt 105a_02
Zeszyt 105b_02
Zeszyt 105c_02

Zeszyt 106
Zeszyt 106a_02
Zeszyt 106b_02
Zeszyt 106c_02
Zeszyt 106d_02

Zeszyt 107

Zeszyt 107a_02
Zeszyt 107b_02
Zeszyt 107c_02

Zeszyt 108

Zeszyt 108a_03
Zeszyt 108b_03
Zeszyt 108c_03

Zeszyt 109

Zeszyt 109a_03
 

Zeszyt 110

Zeszyt 110a_03
Zeszyt 110b_03
 

   

 


 

Więcej informacji o Vassuli i jej misji na stronie: http://www.vassula.pl

Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia TRUE LIFE IN GOD

Strona Wydawnictwa: http://www.voxdomini.pl

Strona Księgarni (sprzedaż hurtowa i detaliczna): http://www.ksiegarnialumen.pl